Kontakt os

Forside

Udviklingsbasen

Specialpædagogiske ydelser

Udviklingsbasen har gennem 2 år samarbejdet med kommuner om tilbud til borgere med særlige behov for støtte. Det sker efter servicelovens § 85, og ydes til borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt sociale udfordringer.

Udviklingsbasen tilbyder: virkarservice, vejledning, mentorordning og projekt- eller akutforløb for udsatte voksne såvel som sårbare børn og unge. Vi dækker fra 1 time ugentligt til 24 timer i døgnet for borgere med særlige behov for støtte i eget hjem eller fast institution. Vi tilbyder også enkeltmandsprojekter med særforanstaltning, hvor vi gennem foranstaltning af midlertidig bolig og socialpædagogisk arbejde etablerer eller genetablere en bedre døgnrytme og dagligdag for borgeren.

Mangler du en vikar inden for socialsektoren? Vi leverer pædagogisk personale med mangeårig erfaring og pædagogisk uddannelse til aflastning og specialhjælp til korte eller længere opgaver. Vi løser opgaver på et højt socialfagligt niveau, og vi leverer bl.a. vikarer til institutioner for børn og voksne med særlige behov, specialinstitutioner samt asyl- og flygtningeområdet.

Vores vikarer

 • Pædagoger, pædagogmedhjælpere og Sosu-assistenter
 • Faglige dygtige, ansvarsfulde og fleksible vikarer med mange års erfaring
 • Pædagoger med anmærkningsfrie børne- og straffeattester

Personale til

 • Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner
 • SFO og fritidshjem
 • Støtteordninger
 • Bofællesskaber for udviklingshæmmede
 • Psykiatrien og socialpsykiatrien
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Dagtilbud inden for specialområdet
 • Neurorehabiliteringscentre

Vejledning og mentor til

 • Paragraf 85 Opgaver
 • Akut opgaver, herunder enkeltmandsprojekter, hvor der kræves fuld bemanding.
 • Mentoropgaver
 • Støtte-kontakt personer