Velkommen til Udviklingsbasen

Udviklingsbasen er en pædagogisk vikar- og projektvirksomhed, der siden 2016 har leveret vikarydelser til social- og specialområdet i Jylland. I dag har vi over 200 vikarer, der dagligt løser opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter. 

OM UDVIKLINGSBASEN

Udviklingsbasen tilbyder almindelig vikardækning, vejledning, mentorordning og projekt- eller akutforløb for udsatte voksne såvel som sårbare børn og unge.

Vi dækker fra 1 time ugentligt til 24 timer i døgnet for borgere med særlige behov for støtte i eget hjem eller fast institution.

Vi tilbyder også enkeltmandsprojekter med særforanstaltning, hvor vi gennem foranstaltning af midlertidig bolig og socialpædagogisk arbejde etablerer eller genetablere en bedre døgnrytme og dagligdag for borgeren.

Mangler I en pædagogisk vikar? 

Vi leverer pædagogisk personale med erfaring og pædagogisk uddannelse til aflastning og specialhjælp til korte eller længere opgaver.

Vi løser opgaver på et højt socialfagligt niveau, og vi leverer bl.a. vikarer til institutioner for børn og voksne med særlige behov, specialinstitutioner samt skoler og enkeltmandsprojekter med særforanstaltninger.