Velkommen til Udviklingsbasen

Udviklingsbasen har siden 2016 samarbejdet med kommuner om tilbud til borgere med særlige behov for støtte. Det sker efter Servicelovens § 85, og ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt sociale udfordringer.

Om Os

Udviklingsbasen tilbyder almindelig vikardækning, vejledning, mentorordning og projekt- eller akutforløb for udsatte voksne såvel som sårbare børn og unge. Vi dækker fra 1 time ugentligt til 24 timer i døgnet for borgere med særlige behov for støtte i eget hjem eller fast institution. Vi tilbyder også enkeltmandsprojekter med særforanstaltning, hvor vi gennem foranstaltning af midlertidig bolig og socialpædagogisk arbejde etablerer eller genetablere en bedre døgnrytme og dagligdag for borgeren.

Mangler I en vikar inden for social- og specialområdet? Vi leverer pædagogisk personale med erfaring og pædagogisk uddannelse til aflastning og specialhjælp til korte eller længere opgaver. Vi løser opgaver på et højt socialfagligt niveau, og vi leverer bl.a. vikarer til institutioner for børn og voksne med særlige behov, specialinstitutioner samt skoler og enkeltmandsprojekter med særforanstaltninger.

Vikardækning

Vejledning og mentor

Projekt- og akutforløb