Støtteordning
Støtteordning
Støtteordning

Støtteordning

Socialpædagogisk støtte og vejledning under § 85 

Der kan gå op til otte uger, førend kommunen kan iværksætte bostøtten i egen drift, når en borger får bevilget sin støtte. Disse uger kan være afgørende for borgerens trivsel og udvikling, og der bør derfor handles hurtigt. 

Hos Udviklingsbasen har vi specialiseret os i at skræddersy vores støtteordning til § 85 tilbuddet, så vi i denne periode med ventetid kan opstarte støtten med kun et par dages varsel. Tilbuddet ydes ud fra servicelovens § 85 til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med sociale udfordringer. 

Vores støtte- og mentorordning dækker lige fra 1 time ugentligt til 24 timer i døgnet, og vi matcher altid vores støttemedarbejderes kompetencer og erfaring med den konkrete sag. 

Få overblik over processen
Brug for akut hjælp

Vores forløb tilrettelægges den enkelte borger

Opgaven tilrettelægges altid efter borgerens behov og den kommunale bevilling. Vores fokus er altid borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og målet med støtten er at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i det omfang, det er muligt.

Det gør vi ved at tilknytte engagerede og veluddannede medarbejder til sagen, som har en bred vifte af specialkompetencer inden for det socialpædagogiske område. Både forløbet og personalet matches med udgangspunkt i borgerens behov, så det socialpædagogiske arbejde kan ske under de rigtige og mest givende rammer.  

Vores tre kerneydelser inden for bostøtte er: 

  • Opstart af Bostøtte efter Servicelovens § 85 i forbindelse med udskrivelse af borgere fra psykiatrisk afdeling.
  • Midlertidig bostøtte efter Servicelovens § 85 i forbindelse med hjemtagelse af borgere.
  • Projektbaseret bostøtte efter Servicelovens § 85 i borgerens egen bolig, nuværende institution eller ved etablering af en midlertidig bolig.

I særlige tilfælde, hvor borgerens adfærd og udfordringer kræver en særforanstaltning, tilbyder vi etablering af en midlertidig foranstaltning i form af bolig og ophold. Læs mere om sådanne tilbud her.

Vejledning og mentoropgaver for børn og unge

Vi tilbyder desuden individuelle forløb for sårbare børn og unge, hvor vi dækker fra 1 time ugentligt til 24 timers døgnstøtte. Herunder gælder børn og unge med psykiatriske diagnoser, psykosociale diagnoser og udviklingsforstyrrelser, som eksempelvis angst, OCD og autismespektrumforstyrrelser.

I samarbejde med borgeren og kommunen udarbejdes en detaljeret plan for forløbet, der tager højde for de eksisterende rammer i forhold til skole, job og fritid. Alt sammen med henblik på, at barnet eller den unge kan agere og opholde sig i et kommunalt/regionalt tilbud efterfølgende.

Sådan forløber processen:

1. Indsigt

I kontakter os, og vores koordinator sætter sig ind i problemstillingen og danner sig et overblik over indsatsen, målgruppen og omfanget af opgaven. 

2. Plan

Der lægges en plan for forløbet afhængigt af behovet. Således ved alle parter, hvordan forløbet bliver, og hvilken løsningen på jeres udfordring der er den rigtige.

3. Match

Vi matcher jeres behov med vores mere end 200 medarbejdere, så I får en person eller et team tilknyttet, der formår at løfte den pågældende opgave.

4. Evaluering

Vi følger altid op på sagen løbende eller efter forløbet. På den måde sikrer vi gennemsigtighed i vores arbejde og en faglig kvalitet i vores arbejde. Vi vurderer her, om matchet er korrekt, eller om der skal igangsættes en ny indsats.

5. Mål

Vi arbejder altid ud fra at løse den pågældende problemstilling bedst muligt, og dette lykkedes vi med, når vores medarbejder kan træde ud af opgaven, og alle parter er tilfredse med samarbejdet.

Har I brug for akut hjælp?

Vores normale kontortider er mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00, hvor vi har fuld bemanding af personalet. Vi har dog døgnbemanding, hvis du har akut brug for hjælp udenfor dette tidsrum. 

Vi garanterer, at vores procedurer aldrig er akutte, men derimod gennemarbejdede og tilpasset jeres konkrete behov.

Kontakt os på +45 75 66 11 22

Action: CTA - Jesper (Tekst billede) (id: 1)

Lad os tage en snak om jeres behov

Står I med en udfordring inden for det specialiserede socialområde, eller har I behov for støtte fra et vikarbureau, som altid matcher jeres behov med vores kompetencer?

Bliv ringet op

bubble