Skoleopgaver

Skoleopgaver

Socialpædagogisk vikardækning indenfor skoleområdet

I gennemsnit har et til to børn i hver skoleklasse psykiske problemer i en grad, der hæmmer deres liv og udvikling. Nogle af dem har brug for ekstra støtte og skærmning.

Vi kan sørge for socialpædagogiske kompetente medarbejdere med erfaring indenfor skoleområdet til akutte behov eller et længerevarende ekstra behov på både de almene skoler og specialskoler.

Opgaverne kan variere fra: 1:1 pædagogisk støtte til at barnet kan indgå i en almindelig klasse. Tilrettelægge og udføre ene undervisning i dele af eller hele skoledage. Ekstra hænder til at understøtte den undervisning som foregår, både på specialskoler og almene skoler.

Få overblik over processen
Brug for akut hjælp

Opgaverne kan variere fra: 

  • 1:1 pædagogisk støtte til at barnet kan indgå i en almindelig klasse.
  • Tilrettelægge og udfører ene undervisning i dele af eller hele skoledage.
  • Ekstra hænder til at understøtte den undervisning som foregår, både på specialskoler og almene skoler.

Alle vores vikarer har den nødvendige socialpædagogiske erfaring

Vores vikarer har en relevant uddannelse og/eller meget erfaring fra lignende opgaver. Sådan sikrer vi, at vores vikarer understøtter læring, personlig mestring og trivsel hos børnene og de unge. 

Sådan forløber processen:

1. Afdækning

Vi går sammen om at afdække jeres behov for vikardækning. Herunder hvilke profiler der kan løse de udfordringer i står i på daglig basis, og hvilke kompetencer de socialpædagogiske vikarer skal besidde for at kunne løse opgaven bedst muligt.

2. Oprettelse

I bliver oprettet i vores vikarbooking-system, hvor vi får beskrevet jer grundigt ud fra de oplysninger og behov, som vi sammen har afdækket.

3. Match

Vi matcher jeres behov med vores mere end 200 vikarer, for at sikre at de vikarer vi sender ud til jer, har de nødvendige kompetencer til at gå gnidningsfrit ind i opgaven. 

4. Løbende opfølgning

Vi sørger for, løbende, at følge op på hvordan vi løser opgaven hos jer. På den måde sikrer vi, at vi er up-to-date på jeres behov, og at vi kontinuerligt får matchet de rigtige vikarer til opgaven.

Har I brug for akut hjælp?

Vores normale kontortider er mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00, hvor vi har fuld bemanding af personalet. Vi har dog døgnbemanding, hvis du har akut brug for hjælp udenfor dette tidsrum. 

Vi garanterer, at vores procedurer aldrig er akutte, men derimod gennemarbejdede og tilpasset jeres konkrete behov.

Kontakt os på +45 75 66 11 22

Action: CTA - Jesper (Tekst billede) (id: 1)

Lad os tage en snak om jeres behov

Står I med en udfordring inden for det specialiserede socialområde, eller har I behov for støtte fra et vikarbureau, som altid matcher jeres behov med vores kompetencer?

Bliv ringet op

bubble