Om os

Om os

Helt kort om Udviklingsbasen

Vi er et anerkendt pædagogisk vikarbureau, der har specialiseret sig i at levere fagligt dygtige vikarer og projektmedarbejdere til det specialpædagogiske område i Jylland og på Fyn.

Siden vores etablering i 2016 har vi opbygget et fagligt stærkt netværk af kvalificerede vikarer, som dagligt varetager opgaver på institutioner, bosteder, skoler og enkeltmandsprojekter i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Hvem står bag Udviklingsbasen?

Bag Udviklingsbasen står Søren Meldrup og Jesper Madsen, som er stiftere og indehavere af Udviklingsbasen. De har tilsammen arbejdet mere end 20 år inden for det pædagogiske felt, og det var samme interesse for pædagogikken, der var motivationen bag at stifte virksomheden, der er målrettet vikardækning og støtte til det specialiserede socialområde.

For os er matchet mellem borgeren og den tilknyttede medarbejder eller teamet altafgørende for, at vi kan skabe en positiv forandring nu og fremadrettet.
Indehaver og økonomichef, Søren Meldrup

Mød teamet

Udover Søren og Jesper sidder et team af erfarne og dedikerede medarbejdere, som brænder for at skabe bedre og tryggere rammer for udfordrede borgere.
Alt personale, som varetager opgaver i og omkring Udviklingsbasen, har pædagogisk erfaring og indsigt, som de hver dag bruger i deres arbejde for at matche vikarer med borgere samt løse komplekse pædagogiske problemstillinger. De kan således både sætte sig ind i det eksisterende personales udfordringer samt vikarernes måde at løse det bedst muligt på.

Mød vores team

Vores vision

Vi vil være det mest respekterede vikarbureau inden for det socialpædagogiske område som har fokus på at lave ”det rigtige” match mellem opgave og vikar.

Vores mission

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og vikarer for at forstå deres behov og tilbyde skræddersyede løsninger, der skaber tryghed og trivsel.

Vi kæmper for

Udvikling

Både borgeren, vikaren og personalet fortjener at have mulighed for den nødvendige udvikling.​

Tryghed

Alle fortjener en tryg hverdag. Tryghed er vejen til den gode relation og den gode hverdag.​

Høj faglighed

Hos Udviklingsbasen har vi tilsammen +20 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Udvikling

Både borgeren, vikaren og personalet fortjener at have mulighed for den nødvendige udvikling.​

Tryghed

Alle fortjener en tryg hverdag. Tryghed er vejen til den gode relation og den gode hverdag.​

Høj faglighed

Hos Udviklingsbasen har vi tilsammen +20 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

Søren Meldrup

Indehaver og økonomichef

sm@udviklingsbasen.dk

Søren Meldrup

Søren Meldrup

Søren er uddannet socialpædagog fra Via University College i Horsens (2015) og har arbejdet indenfor det socialpædagogiske område gennem snart 15 år både på kommunale og private tilbud. Han har erfaring med udsatte børn og unge, psykiatri samt psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og voksne. Hans brede erfaring bruger han, når der skal laves specialløsninger til både kommuner og regioner.

Søren ejer Udviklingsbasen, og han står for økonomi og nysalg af vikarløsninger, hvor han bruger sine mange års socialpædagogiske praksiserfaring til at finde alternative og gode løsninger til opgaver, der synes svære at løse.

Søren er også Udviklingsbasens egen instruktør i konflikthåndtering, så han står for at uddanne vores personale på vores projekter i konflikthåndtering.

Pædagogiske kurser og efteruddannelse

 • Kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik – KRAP, Psykologcenteret
 • Lederuddannelse i Tack
 • Autisme pilot v. Region Midt
 • Instruktøruddannelse i nænsomt nødværge, Durewall

Jesper Madsen

Indehaver og salgschef

jlm@udviklingsbasen.dk

Jesper Madsen

Jesper Madsen

Jesper er uddannet socialpædagog fra Via University College i Horsens (2015). Efterfølgende arbejdede han med borgere med udviklingsforstyrrelser, lavt kognitivt niveau og autismespektrum forstyrrelser. Han har været en del af flere forskellige enkeltmands-projekter, hvor borgerne har haft massivt brug for støtte, fordi de har haft en meget voldsom adfærd og udtryksform. Denne erfaring kommer Udviklingsbasen til gode, når vi hjælper samarbejdspartnere/institutioner med borgere som er svære at håndtere i deres eksisterende tilbud.

Jesper ejer Udviklingsbasen, og han står for salg af socialpædagogiske projekter og bostøtteopgaver, hvor han bruger sine mange års socialpædagogiske praksiserfaring til at finde alternative og gode løsninger til opgaver, der synes svære at løse.

Pædagogiske kurser og efteruddannelse

 • Studio III – Low arrousal v. Hans Kastbjerg/Navigatio
 • Autisme-pilot uddannelse v. Region Midt

Anne Lyngby

Kunde- og trivselskonsulent

aly@udviklingsbasen.dk

Anne Lyngby

Anne Lyngby

Anne er uddannet cand.soc. i socialt arbejde fra Aalborg Universitet (2017), hvor hun har fået en solid forståelse for det socialpædagogiske fagområde. Det bruger hun bl.a. i sit arbejder som kundeansvarlig til at forstå vores samarbejdspartneres behov samt i trivselssamtaler med vores vikarpersonale.

Hun har tidligere undervist i organisationssociologi og arbejdet som personalekonsulent i vikar – og rekrutteringsbranchen. Erfaring hun bl.a. bruger i arbejdet med at tiltrække og fastholde både socialpædagogisk personale og nye samarbejdspartnere.

Anne sidder også på booking af løsvikarer til vores samarbejdspartnere, hvor hun er god til at matche vikarpersonale til vores samarbejdspartneres behov.

Hun startede et halvt år på gulvet i Udviklingsbasen på et opholdssted for socialt udsatte børn og unge, hvilket har givet hende noget praksisballast ind i det socialpædagogiske felt.

Trine Rahbek Christensen

Leder af bostøtte-enheden

trc@udviklingsbasen.dk

Trine Rahbek Christensen

Trine Rahbek Christensen

Trine er uddannet socialpædagog fra Via University College i Horsens (2015) og har en bred praksiserfaring indenfor områderne; psykisk og fysisk udviklingshæmmede borgere, omsorgssvigtede børn og unge og udsatte familier. Trines solide erfaring bruger hun bl.a. i sit arbejde som projekt – og støtteopgaveansvarlig, når hun bl.a. giver sparring til personalet på vores projekter eller støtteopgaver om tilgange og metoder.

I arbejdet om tilgangen til borgerne og i ledelsen af vikarpersonalet er Trine drevet af, at ingen god relation kan forceres og det gode arbejde sker for hende, når vi formår at møde hinanden med respekt og åbenhed.

Trine sidder også på booking af løsvikarer til vores samarbejdspartnere, hvor hun er god til at matche vikarpersonale til vores samarbejdspartneres behov.

Pædagogiske kurser og efteruddannelse

 • Uddannelse i Theraplay
 • Mentaliseringskursus
 • Kursus i Barnets lov
 • Kursus i den motiverende samtale
 • Kursus i SOS og trivselsbarometeret
 • Medicin – og journaliseringskursus (tidligere medicinansvarlig ved Udviklingsbasen)

Line Timmermann

Projektansvarlig

lit@udviklingsbasen.dk

Line Timmermann

Line Timmermann

Line er uddannet socialpædagog fra Pædagogseminariet i Gedved (2010). Hun har praksiserfaring fra døgninstitution for unge voksne med ADHD som primærdiagnose, forsorgshjem for hjemløse og ungevejleder med ambulant arbejde for unge med nærpsykiatriske problemstillinger og gruppeforløb. Den brede vifte af erfaring bruger hun bl.a. i sit arbejde som projektansvarlig, når hun giver sparring til personalet på vores projekter og smidiggør samarbejdet mellem pårørende, personalet og rådgivere.

Line sidder også på booking af løsvikarer til vores samarbejdspartnere, hvor hun er god til at matche vikarpersonale til vores samarbejdspartneres behov.

Pædagogiske kurser og efteruddannelse

 • Kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik – KRAP. V. Lene Metner
 • At arbejde med stemmer. V. Trevor Eyles
 • ”Atlass Danmark”, Center for special pædagogik Danmark. v. psykolog Birgit D. S. Isene
 • Træner social perceptions træning – SPT. V. center for børn, unge og familier.
 • Efteruddannelse i Mentalisering v. psykolog Susanne De Lima, center for mentalisering.
 • Ambulant behandling af unge og voksne med spiseforstyrrelse v. psykolog Signe Rosholm Askovhus.

Camilla Vidkjær Nielsen

Rekrutteringskonsulent & medicin- og sundhedsansvarlig

cvn@udviklingsbasen.dk

Camilla Vidkjær Nielsen

Camilla Vidkjær Nielsen

Camilla er uddannet social og sundhedsassistent fra Social og Sundhedsskolen i Aarhus (2009) og er bl.a. skarp på de 12 sundhedsfaglige områder. Det bruger hun i sit arbejde som sundheds og - medicinansvarlig på vores socialpædagogiske projekter.

I de år hun var på gulvet som SOSU-assistent arbejdede hun med både børn og voksne med autisme, udviklingshæmmede børn samt borgere med demens. Erfaring hun bruger, når hun afholder infomøder og ansættelsessamtaler med nye kandidater til Udviklingsbasen.

Frederik Astrup Kjær

IT-ansvarlig

fak@udviklingsbasen.dk

Frederik Astrup Kjær

Frederik Astrup Kjær

Frederik er uddannet Cand.it i IT-ledelse fra Aalborg Universitet (2021). Her har han opnået en bred IT-faglig viden, som han bruger som IT-ansvarlig i Udviklingsbasen. Frederik arbejder med at optimere den måde, hvorpå vi bruger vores IT-løsninger i Udviklingsbasen. Dette indebærer blandt andet optimering af de interne IT-processer og varetagelse af diverse IT-relaterede udviklingsprojekter.

Frederik har typisk en finger med i alt der har med IT at gøre i Udviklingsbasen, hvilket vil sige, at det også er ham, der hjælper til når der opstår IT-relaterede spørgsmål eller andre tekniske udfordringer både hos de andre på kontoret, vikarpersonalet og vores samarbejdspartnere.

Mia Sandberg

Brand & SoMe Manager

msa@udviklingsbasen.dk

Mia Sandberg

Mia Sandberg

Mia er uddannet Cand.Mag. i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet (2022). Her har hun fået en stor viden om kommunikationsfagets mange facetter, hvilke hun bruger som Brand og SoMe Manager i Udviklingsbasen. 

Til daglig er Mia ansvarlig for at optimere og udvikle Udviklingsbasens brandidentitet og styre virksomhedens Sociale medier. Hvis I fanger os på vores sociale medier, vil det være hende i møder først.

Derudover har hun også gerne en finger med i alt, der har med tekstforfatning og branding at gøre, og er ofte sparringspartner til sine kollegaer på kontoret.

Nanna Lau-Jeppesen (På barsel)

Nanna Lau-Jeppesen (På barsel)

Trivselskonsulent

nlj@udviklingsbasen.dk

bubble