Projektforløb

Projektforløb

Socialpædagogiske projektforløb og afklaringssager

I mere komplekse sager og problemstillinger, hvor en borgers adfærd er svær at forene med det eksisterende kommunale tilbud, tilbyder vi specialtilpassede projektforløb med fokus på borgerens udvikling og stabilisering.

Det kan være, at der er tale om en afklaringssag, hvor der er mismatch mellem en borger og personalet, eller en særlig situation, hvor en borger som følge af en radikal livsændring, har brug for ekstraordinær pædagogisk støtte.

Uanset baggrunden, tilbyder vi projekt- og afklaringsforløb i enten borgerens egen bolig, den nuværende institution eller ved etablering af en midlertidig bolig. Formål vil altid være at styrke borgerens døgnrytme og dagligdag, så der slutteligt kan etableres en tryg og stabil hverdag for borgeren.

Få overblik over processen
Brug for akut hjælp

Ingen udvikling uden en menneskelig relation

Alle sager er forskellige, og det er derfor vigtigt for os først og fremmest at sætte os ind i problemstillingen og kerneessensen af opgaven. Gennem pædagogisk indsigt og ved at lære borgeren at kende sammensætter vi derfor altid en pædagogisk plan for borgeren og et udviklingsteam, som vælges på baggrund af kompetencer og erfaring.

Kun ved at lære borgeren at kende kan vi sætte det rigtige team af specialister, som vi tror på kan løse opgaven i fællesskab og skabe en positiv udvikling for den pågældende borger. 

Vi tager altid højde for at skabe klare mål og rammer for forløbet, hvor borgerens eksisterende dagligdag og den dagligdag, som vi arbejder imod, er grundlaget for udviklingsprocessen. 

Vi matcher altid fagpersonalet med borgeren

Vi lægger altid stort væg på, at det sammensætte team af fagpersonale matcher borgeren og de problemstillinger, som er forbundet med sagen. Samtidig bruger vi meget tid på at lære borgeren at kende, da vi tror på, at den gode relation mellem fagperson og borger er essentiel for at skabe en positiv forandring, der holder ved og giver bedre livsbetingelser fremadrettet.

Alle vores medarbejdere har enten pædagogisk uddannelse eller flere til mange års erfaring inden for det pædagogiske felt. Således sikrer vi, at alle vores medarbejdere i teamet er specialuddannet og har det, der skal til, for at løfte opgaven.

Læs udtalelser fra kunder

Sådan forløber processen:

1. Indsigt

I kontakter os, og vores koordinator sætter sig ind i problemstillingen og danner sig et overblik over indsatsen, målgruppen og omfanget af opgaven. 

2. Plan

Der lægges en plan for forløbet afhængigt af behovet. Således ved alle parter, hvordan forløbet bliver, og hvilken løsningen på jeres udfordring der er den rigtige.

3. Match

Vi matcher jeres behov med vores mere end 200 medarbejdere, så I får en person eller et team tilknyttet, der formår at løfte den pågældende opgave.

4. Evaluering

Vi følger altid op på sagen løbende eller efter forløbet. På den måde sikrer vi gennemsigtighed i vores arbejde og en faglig kvalitet i vores arbejde. Vi vurderer her, om matchet er korrekt, eller om der skal igangsættes en ny indsats.

5. Mål

Vi arbejder altid ud fra at løse den pågældende problemstilling bedst muligt, og dette lykkedes vi med, når vores medarbejder kan træde ud af opgaven, og alle parter er tilfredse med samarbejdet.

Har I brug for akut hjælp?

Vores normale kontortider er mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00, hvor vi har fuld bemanding af personalet. Vi har dog døgnbemanding, hvis du har akut brug for hjælp udenfor dette tidsrum. 

Vi garanterer, at vores procedurer aldrig er akutte, men derimod gennemarbejdede og tilpasset jeres konkrete behov.

Kontakt os på +45 75 66 11 22

Action: CTA - Jesper (Tekst billede) (id: 1)

Lad os tage en snak om jeres behov

Står I med en udfordring inden for det specialiserede socialområde, eller har I behov for støtte fra et vikarbureau, som altid matcher jeres behov med vores kompetencer?

Bliv ringet op

bubble