Vikardækning

Vikardækning

Pædagogiske vikarydelser tilpasset jeres behov

Vi ved, hvor afgørende det er, at der er kapacitet og overskud nok til altid at være der for borgerne – også i pressede perioder, hvor borgerens behov hverken bliver mindre komplekse eller akutte.

Vi understøtter den kommunale indsats og kan træde til med kompetente og veluddannede vikarer, som kan supplere jeres normale drift. I øjeblikket leverer vi primært vikarydelser til kommunale institutioner i Jylland, men vi udbyder pædagogisk personale til alle områder i socialsektoren.

Vores team af vikarpersonale spænder bredt lige fra socialpædagoger, sosu-assistenter og socialrådgivere til lærere og sygeplejersker. Det betyder, at vi kan tilbyde de kompetencer, som I ønsker dækket hurtigt og fleksibelt. 

Få overblik over processen
Brug for akut hjælp

Vi tager os af det administrative

Pres på sagsbehandlingen og systemet er forbundet med mange administrative og ledelsesmæssige byrder. Ved vores vikardækning og samarbejde sørger vi for, at der tages hånd om alle de administrative opgaver, herunder ansættelsessamtaler, vagt- og ferieplanlægning, registrering af sygdom og meget andet. 

På den måde kan I bruge jeres ressourcer de rigtige steder, så vi i fællesskab kan skabe de rigtige rammer for borgerne og personalet.

Vi har erfaring med alle sager, herunder store og små opgaver samt, akutte, vagter, kortere eller længere vikariater. Vores procedurer er gennemprøvede og fagligt forankrede, hvorfor vores personale hurtigt og fleksibelt kan støtte jer og løfte opgaven bedst muligt.

Alle vores vikarer har den nødvendige pædagogiske erfaring 

Vi gør os altid umage med at matche vores vikarer med jeres borgere, personale og kompetencer. På den måde kan vores vikarer både fungere som en aflastning i pressede perioder – men de kan også hjælpe og inspirere, hvis særlige udfordringer kræver en specialuddannet pædagog.

Alle vores vikarer har enten pædagogisk uddannelse eller flere til mange års erfaring inden for det pædagogiske felt. Således sikrer vi, at alle vores medarbejdere har det, der skal til, for at løfte opgaven og understøtte jeres og borgernes dagligdag

Læs udtalelser fra kunder

Sådan forløber processen:

1. Indsigt

I kontakter os, og vores koordinator sætter sig ind i problemstillingen og danner sig et overblik over indsatsen, målgruppen og omfanget af opgaven. 

2. Plan

Der lægges en plan for forløbet afhængigt af behovet. Således ved alle parter, hvordan forløbet bliver, og hvilken løsningen på jeres udfordring der er den rigtige.

3. Match

Vi matcher jeres behov med vores mere end 200 medarbejdere, så I får en person eller et team tilknyttet, der formår at løfte den pågældende opgave.

4. Evaluering

Vi følger altid op på sagen løbende eller efter forløbet. På den måde sikrer vi gennemsigtighed i vores arbejde og en faglig kvalitet i vores arbejde. Vi vurderer her, om matchet er korrekt, eller om der skal igangsættes en ny indsats.

5. Mål

Vi arbejder altid ud fra at løse den pågældende problemstilling bedst muligt, og dette lykkedes vi med, når vores medarbejder kan træde ud af opgaven, og alle parter er tilfredse med samarbejdet.

Har I brug for akut hjælp?

Vores normale kontortider er mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00, hvor vi har fuld bemanding af personalet. Vi har dog døgnbemanding, hvis du har akut brug for hjælp udenfor dette tidsrum. 

Vi garanterer, at vores procedurer aldrig er akutte, men derimod gennemarbejdede og tilpasset jeres konkrete behov.

Kontakt os på +45 75 66 11 22

Action: CTA - Jesper (Tekst billede) (id: 1)

Lad os tage en snak om jeres behov

Står I med en udfordring inden for det specialiserede socialområde, eller har I behov for støtte fra et vikarbureau, som altid matcher jeres behov med vores kompetencer?

Bliv ringet op

bubble