Vikardækning

Vikardækning

Pædagogiske vikarydelser tilpasset jeres behov

Vi gør os altid umage med at matche vores vikarpersonale til jeres behov.

Det gør vi på baggrund af vikarernes kompetencer og jeres beskrivelser af opgaverne, og sådan kan vores vikarpersonale både fungere som en aflastning i pressede perioder, men de kan også hjælpe og inspirere til løsninger, når akutte situationer opstår.

Vi ved, hvor afgørende det er, at der er kapacitet og overskud nok til altid at være der for borgerne – også i pressede perioder, hvor borgerens behov hverken bliver mindre komplekse eller akutte.

Vi understøtter den kommunale indsats og kan træde til med kompetente og veluddannede vikarpersonale, som kan supplere jeres normale drift. I øjeblikket leverer vi primært vikarydelser til kommunale og regionale institutioner i Jylland.

Få overblik over processen
Brug for akut hjælp

Vi tager os af det administrative

Pres på sagsbehandlingen og systemet er forbundet med mange administrative og ledelsesmæssige byrder. Ved vores vikardækning og samarbejde sørger vi for, at der tages hånd om alle de administrative opgaver, herunder ansættelsessamtaler, vagt- og ferieplanlægning, registrering af sygdom og meget andet. 

På den måde kan I bruge jeres ressourcer de rigtige steder, så vi i fællesskab kan skabe de rigtige rammer for borgerne og personalet.

Vi har erfaring med alle sager, herunder store og små opgaver samt, akutte vagter og kortere eller længere vikariater. Vores procedurer er gennemprøvede og fagligt forankrede, hvorfor vores personale hurtigt og fleksibelt kan støtte jer og løfte opgaven bedst muligt.

Alle vores vikarer har den nødvendige socialpædagogiske erfaring 

Vores team af vikarpersonale har enten en relevant uddannelse eller meget erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Sådan sikrer vi, at alle vores medarbejdere har det, der skal til, for at understøtte jeres og borgernes dagligdag. 

Vores vikarpersonale løser følgende opgaver:

  • Forskellige pædagogiske aktiviteter for udviklingshæmmede børn og voksne eller socialt udsatte børn og voksne
  • Omsorgs- og relationsarbejde
  • Plejeopgaver
  • Praktiske opgaver til gavn for afdelingen´og borgerne
  • Vi er de ekstra hænder
Læs udtalelser fra kunder

Sådan forløber processen:

1. Afdækning

Vi går sammen om at afdække jeres behov for vikardækning. Herunder hvilke profiler der kan løse de udfordringer i står i på daglig basis, og hvilke kompetencer de socialpædagogiske vikarer skal besidde for at kunne løse opgaven bedst muligt.

2. Oprettelse

I bliver oprettet i vores vikarbooking-system, hvor vi får beskrevet jer grundigt ud fra de oplysninger og behov, som vi sammen har afdækket.

3. Match

Vi matcher jeres behov med vores mere end 200 vikarer, for at sikre at de vikarer vi sender ud til jer, har de nødvendige kompetencer til at gå gnidningsfrit ind i opgaven. 

4. Løbende opfølgning

Vi sørger for, løbende, at følge op på hvordan vi løser opgaven hos jer. På den måde sikrer vi, at vi er up-to-date på jeres behov, og at vi kontinuerligt får matchet de rigtige vikarer til opgaven.

Har I brug for akut hjælp?

Vores normale kontortider er mandag til fredag fra kl. 8.00-16.00, hvor vi har fuld bemanding af personalet. Vi har dog døgnbemanding, hvis du har akut brug for hjælp udenfor dette tidsrum. 

Vi garanterer, at vores procedurer aldrig er akutte, men derimod gennemarbejdede og tilpasset jeres konkrete behov.

Kontakt os på +45 75 66 11 22

Lad os tage en snak om jeres behov

Står I med en udfordring inden for det specialiserede socialområde, eller har I behov for støtte fra et vikarbureau, som altid matcher jeres behov med vores kompetencer?

Bliv ringet op

bubble