Kontakt os

Vejledning og mentoropgaver

Vejledning, mentorordning eller ekstern bostøtte under SEL § 85

Hos Udviklingsbasen samarbejder vi med kommuner om tilbud til borgere med særlige behov for støtte i eget hjem.

Tilbuddet ydes ud fra Servicelovens § 85 til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med sociale udfordringer.

Vi har specialiseret os i at skræddersy vores § 85-tilbud, hvor vores vejledning, mentorordning eller ekstern bostøtte kan dække fra 1 time ugentligt til 24 timer i døgnet.

Forløb tilrettelagt efter den individuelle borger

Udviklingsbasen besidder engagerede og veluddannede medarbejdere med en bred vifte af specialkompetencer inden for det socialpædagogiske område.

Vi gør os umage med at finde det helt rigtige match mellem borger og medarbejder, da vi mener, at relationen er et afgørende redskab i det socialpædagogiske arbejde.

Arbejdet tilrettelægges efter borgerens behov og den kommunale bevilling. Vi arbejder systematisk og målrettet efter de mål, der opstilles i bevillingen, og dokumenterer processen grundigt.

Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og vi bestræber os på at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i det omfang, det er muligt.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.