PROJEKT- OG AKUTLØSNINGER

I nogle tilfælde kan borgerens adfærd og problemstillinger være svære at forene med de eksisterende kommunale tilbud. Udviklingsbasen tilbyder i sådanne tilfælde projektforløb i enten borgerens egen bolig, nuværende institution eller ved etablering af en midlertidig bolig, hvor det er givende. Både ved midlertidige ophold eller på borgerens eksisterende bopæl kan vores forløb skabe og styrke en døgnrytme og dagligdag tilpasset borgerens problemstillinger. Gennem pædagogisk motivation arbejder vi med borgerens drømme om en ny og bedre fremtid.

Vi udarbejder en plan for forløbet i samarbejde med borgeren og dennes hjemkommune med klare mål og rammer for forløbet. Planen tager altid udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Her tager vi højde for både den eksisterende dagligdag og den dagligdag, som vi arbejder os imod. Slutmålet er, at borgeren efter et projekt- eller akutforløb igen kan klare sig i egen bolig eller fast institution med minimal støtte.

En pædagogisk medarbejder vil fungere som den primære kontaktperson for både borger og kommune, hvilket skaber øget stabilitet og tryghed i forløbet. Vi lægger stor vægt på, at matche den helt rette medarbejder til borgeren. Vi tror nemlig på, at den gode relation mellem fagperson og borger er essentiel for at skabe en positiv forandring, der holder ved, og giver bedre livsbetingelser fremadrettet.